Bakgrunn

​Det er niendeklassingane i dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen
Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja som deltek i Kokkekampen.

Målet med kokkekampen er auka kunnskap om lokalprodusert mat, rekruttering til matfaglege utdanningar, medvit rundt lokalt landbruk og reiseliv hjå elevane, omdømmebygging av Nord-Gudbrandsdalen og for å styrke mat- og helsefaget.

 
Samarbeid

Kokkekampen er eit samarbeidsprosjekt mellom
Gudbrandsdalsmat SA, Opplæringskontoret Brimi-Kjøken og Regionrådet for Gudbrandsdalen. 
Ønsker du å starte opp Kokkekamp i din region, ta kontakt, så hjelper vi deg.
Her er "Kontrakt om rettar og plikter ved bruk av Kokkekamp-logo"

 

 

Mat og helse


Arbeidet vårt er forankra i Læreplanverket Kunnskapsløftet.
Les meir om dette her.